Naboportal - Farverikvartalet

Her vil det komme totalt 120 leiligheter fordelt over flere byggetrinn. På oppdrag fra Utstillingsplassen har Backe Oppland nå begynt arbeidet med første byggetrinn. Backe Oppland vil benytte denne nettsiden for å informere om byggeprosessen. Siden oppdateres fortløpende. Det er mulig å abonnere på nyhetsbrevet lenger ned på siden.

For øvrig informasjon om prosjektet se eiendomsmeglernes side, link.

Høsten 2021 gikk med til rivning av siloen og tilhørende bygg. 

Våren 2022 går med til graving, fundamentering og begynnende arbeid med råbygget.

Byggetrinn 1, med blokk A og B, vil ferdigstilles i 2023. 


Ofte stilte spørsmål

 • Når er arbeidstiden på byggeplassen? 
  Arbeidstiden er vanligvis fra 07:00-16:00, men det vil i perioder kunne være aktivitet til klokken 19:00. Vinterstid må maskinene bli varmet opp før arbeidsdagen starter, og kan derfor bli startet 15-30 minutter tidligere.
 • Vil det bli mye lys fra byggeplassen? 
  Med tanke på sikkerhet på plassen er det nødvendig med belysning. Vi etterstreber å montere lys slik at de ikke oppleves sjenerende for naboer. 
 • Hvordan blir trafikkbildet?
  Sikkerhet er førsteprioritet og det vil derfor være nødvendig å sperre deler av området.
  - Brenneribakken vil bli stengt for gjennomkjøring. Kjøring til parkeringsplasser vil bli ivaretatt. 
  - Brennerigata vil bli enveiskjørt i retning Vitensenteret. I en periode under rivning kan det bli nødvendig med full stenging av veien.
  - Fortauet langs Brennerigaten og Brenneribakken vil bli stengt. Alternativ trasé er over Gjøvik Gård eller langs Storgata.
 • Kan jeg parkere i det kommunale garasjeanlegget?
  Garasjeanlegget vil holde åpent under hele byggeperioden. Det må derimot påberegnes redusert kapasitet og stengning av områder når sikkerhetsbehov tilsier det. Langvarig stengning av adkomstveier vil bli varslet i forkant.